Categories
SQL

Mutarea fisierelor bazei de date tempdb in alta locatie

Pentru ca fisierele bazei de date tempdb  sunt recreate la fiecare pornire a serviciului SQL Server, acestea nu trebuie mutate in noua locatie. Fisirele vor fi create in noua locatie cand serviciul va fi repornit in pasul 3. Pana la restartarea serviciului, baza de date tempdb  va continua sa utilizeze fisierele din locatia curenta.

Categories
SQL

Problema conectare remote la un server MSSQL

Start > All Programs > Microsoft SQL Server 2008 R2 > Configuration Tools > SQL Server Configuration Manager > SQL Server Network Configuration > Protocoils for MSSQLSERVER > TCP/IP trebuie pus pe Enabled.

Categories
SQL

Copiere parola utilizator SAP de la alt utilizator

Pentru copierea parolei utilizatorului GEORGE.S din clientul 300 peste acelasi utilizator din clientul 200 se poate utiliza urmatorul sql query:

UPDATE
  T200
SET
  T200.BCODE = T300.BCODE,
  T200.PASSCODE = T300.PASSCODE
FROM
  lid.USR02 AS T200
  INNER JOIN lid.USR02 AS T300 ON (T200.BNAME = T300.BNAME AND T300.MANDT = '300')
WHERE
  T200.MANDT = '200' AND T200.BNAME = 'GEORGE.S';

 

Categories
SQL

MSSQL Index Fragmentation

Identificarea indecsilor cu fragmentare mai mare de 80% (TOP 10 – primele 10 inregistrari):

SELECT TOP 10 OBJECT_NAME(i.OBJECT_ID) AS TableName, i.name AS IndexName, indexstats.avg_fragmentation_in_percent
FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(), NULL, NULL, NULL, 'DETAILED') indexstats
INNER JOIN sys.indexes i ON i.OBJECT_ID = indexstats.OBJECT_ID
WHERE indexstats.avg_fragmentation_in_percent > 80 AND i.index_id = indexstats.index_id;
Categories
PHP

Driver MSSQL pentru PHP

La unul din proiectele mele am avut nevoie sa extrag o serie de informatii din SAP si sa le introduc intr-o baza de date MySQL pe care apoi sa o extind cu informatii aditionale si sa creez/extrag diferite rapoarte. In configuratia clientului SAP folosea baze de date MSSQL, iar server-ul web pe care rula aplicatia rula CentOS administrat prin Plesk.

Pentru a se conecta la o baza de date MSSQL, PHP are nevoie de o extensie/un driver care sa-i permita acest lucru, la fel cum are nevoie de un driver pentru conectarea la o baza de date MySQL. Asa cum spune si documentatia PHP, driver-ul pentru MSSQL este disponibil numai pentru PHP care ruleaza pe Windows.