Mutarea fisierelor bazei de date tempdb in alta locatie

Pentru ca fisierele bazei de date tempdb  sunt recreate la fiecare pornire a serviciului SQL Server, acestea nu trebuie mutate in noua locatie. Fisirele vor fi create in noua locatie cand serviciul va fi repornit in pasul 3. Pana la restartarea serviciului, baza de date tempdb  va continua sa utilizeze fisierele din locatia curenta.

1. Determinarea denumirii si a locatiei curente pentru fisirele bazei de date tempdb .

2. Schimbarea locatiei pentru fiecare fisier utilizand comanda ALTER DATABASE.

3. Oprirea si repornirea serviciului SQL Server.

4. Verificarea modificarilor.

5. Se pot sterge fisierele tempdb.mdf  si templog.ldf  din locatia initiala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *