Sincronizarea timpului cu un server NTP extern in Windows Server 2008

Pe un server care ruleaza Windows Server 2008 se poate realiza sincronizarea timpului folosind o sursa NTP externa (de exemplu serverele listate pe site-ul NTP Pool Project). Inainte de a incepe, trebuie deschis portul 123 UDP (in si out) in firewall-ul retelei (daca exista).

1. In Windows Server 2008 deschideti un command prompt
2. Opriti serviciul W32Time: C:\>net stop w32time
3. Configurati sursele externe de timp: C:\> w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:”0.pool.ntp.org, 1.pool.ntp.org, 2.pool.ntp.org”
4. Setati Domain Controller-ul ca sursa de timp valida pentru clientii din retea: C:\>w32tm /config /reliable:yes
5. Porniti serviciul W32Time: C:\>net start w32time
6. Serviciul de timp din Windows ar trebui sa inceapa sa sincronizeze timpul. Pentru a verifica sursele de timp externe configurate: C:\>w32tm /query /configuration
7. Verificati Event Viewer pentru eventuale erori.

Verificat pe Windows Server 2008.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *