Selectarea celor mai recente/vechi inregistrari in SQL JOIN

Se considera tabela clienti, cu urmatoarea structura:

+-----------+-------------+
| client_id | client_name |
+-----------+-------------+
|     1 | Lorand   |
|     2 | Mihai    |
+-----------+-------------+

Si tabela adrese_clienti, cu urmatoarea structura:

+------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+
| address_id | client_id | client_address | date_from      | date_to       |
+------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+
|     1 |     1 | Adresa 1    | 2015-01-01 10:23:21 | 2015-01-17 11:24:31 |
|     2 |     1 | Adresa 2    | 2015-01-17 11:24:31 | 2015-02-21 13:28:57 |
|     3 |     1 | Adresa 3    | 2015-02-21 13:28:57 | 9999-01-01 00:00:00 |
|     4 |     2 | Adresa 4    | 2015-01-01 13:12:53 | 2015-01-31 09:19:22 |
|     5 |     2 | Adresa 5    | 2015-01-31 09:19:22 | 2015-02-11 08:23:19 |
|     6 |     2 | Adresa 6    | 2015-02-11 08:23:19 | 9999-01-01 00:00:00 |
+------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+

Pentru fiecare client se pastreaza istoricul modificarilor adreselor, in aceeasi tabela, fiecare inregistrare pastrand perioada de valabilitate in campurile date_from si date_to. Inregistrarea actuala pentru fiecare client este marcata de valoarea 9999-01-01 00:00:00 in campul date_to.

Doua probleme

1. Se doreste selectarea celei mai vechi adrese pentru fiecare client:

SELECT c.client_id, c.client_name, c2.client_address
FROM clienti AS c
INNER JOIN (
  SELECT client_id, MIN(address_id) AS address_id
  FROM adrese_clienti GROUP BY client_id
) AS c1 ON (c1.client_id = c.client_id)
INNER JOIN adrese_clienti AS c2 ON (c2.address_id = c1.address_id);

Rezultat:

+-----------+-------------+----------------+
| client_id | client_name | client_address |
+-----------+-------------+----------------+
|     1 | Lorand   | Adresa 1    |
|     2 | Mihai    | Adresa 4    |
+-----------+-------------+----------------+

2. Se doreste selectarea adresei actuale pentru fiecare client:

SELECT c.client_id, c.client_name, c2.client_address
FROM clienti AS c
INNER JOIN (
  SELECT client_id, MAX(address_id) AS address_id
  FROM adrese_clienti GROUP BY client_id
) AS c1 ON (c1.client_id = c.client_id)
INNER JOIN adrese_clienti AS c2 ON (c2.address_id = c1.address_id);

sau mai simplu (datorita campului date_to):

SELECT c.client_id, c.client_name, c1.client_address
FROM clienti AS c
INNER JOIN adrese_clienti AS ac
  ON (ac.client_id = c.client_id AND ac.date_to = '9999-01-01 00:00:00');

Rezultat:

+-----------+-------------+----------------+
| client_id | client_name | client_address |
+-----------+-------------+----------------+
|     1 | Lorand   | Adresa 3    |
|     2 | Mihai    | Adresa 6    |
+-----------+-------------+----------------+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *