Migrare software pontaj Anviz

Migrare software pontaj Anviz

Versiune veche: Anviz Intelligent Management v4.6.5
Versiune noua: Anviz CrossChecks Standard 4.3.12

Se efectueaza instalarea Anviz CrossChex Standard care presupune doar cativa pasi. Dupa finalizarea instalarii se deschide programul si se completeaza detaliile solicitate:

 1. Inregistrarea companiei
  Cateva date de contact si despre identitatea companiei.
 2. Baza de date
  Configurarea accesului la baza de date: server IP, UserName, Password, se bifeaza Create New Database si se completeaza denumirea bazei de date in campul Database Name, apoi se apasa Start New. Programul va crea baza de date si structura necesara de tabele.
 3. Departamente
  Se poate crea un arbore cu structura departamentelor
 4. Angajati
  Se poate importa lista de angajati pe baza machetei propusa de sistem.
 5. Configurari generale
  Configurari generale ale sistemului de pontaj
 6. Orar de lucru
  Configurarea orarului/orarelor de lucru, a schimburilor si asocierea lor la fiecare angajat
 7. Device pontaj
  Inregistrarea si configurarea device-ului de pontaj care va identifica angajatul pe baza amprentei sau a cardului de pontaj.

Dupa prima rulare a programului, se iese din program si se ruleaza direct in baza de date urmatoarea secventa de cod SQL, care va prelua informatiile din vechea baza de date in cea noua, inclusiv conversia anumitor elemente:

TRUNCATE TABLE pontaj_cx.dbo.BasePara;
INSERT INTO pontaj_cx.dbo.BasePara (Company, TwoDay, NoClockIn, NoClockOut, LateTime, LeaveTime, ISOverTime, OverTime, WorkDayLong, WOverTime, HOverTime, FOverTime, OvertimeIn, IsovertimeIn, DeductIn, DeductOut, Contacts, Address, Country, Telephone, Email, Website, /*MinWorkLong, MaxWorkLong, RestDay, CustomField, FaxNumber, Province, Companylogo,*/ databasever, gw_leave1, gw_leave2, gw_leave3, gr_leave1, gr_leave2, gr_leave3, gh_leave1, gh_leave2, gh_leave3)
SELECT 'LIntesa Promotive', TwoDay, NoClockIn, NoClockOut, LateTime, LeaveTime, ISOverTime, OverTime, WorkDayLong, WOverTime, HOverTime, FOverTime, OvertimeIn, IsovertimeIn, DeductIn, DeductOut, 'Lorand Szekely', '', 'Romania', '0740126203', 'lorand.szekely@intesa.ro', 'www.intesa.ro', /*MinWorkLong, MaxWorkLong, RestDay, CustomField, FaxNumber, Province, Companylogo,*/ databasever, gw_leave1, gw_leave2, gw_leave3, gr_leave1, gr_leave2, gr_leave3, gh_leave1, gh_leave2, gh_leave3 FROM pontaj.dbo.BasePara;

TRUNCATE TABLE pontaj_cx.dbo.Checkinout;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.Checkinout ON;
INSERT INTO pontaj_cx.dbo.Checkinout (Logid, Userid, CheckTime, CheckType, Sensorid, Checked, WorkType, AttFlag, OpenDoorFlag)
SELECT Logid, Userid, CheckTime, CAST(CASE When CheckType = 'I' THEN 0 When CheckType = 'O' THEN 1 ELSE CheckType END AS INT) AS CheckType, Sensorid, Checked, WorkType, AttFlag, OpenDoorFlag FROM pontaj.dbo.Checkinout;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.Checkinout OFF;

TRUNCATE TABLE pontaj_cx.dbo.CheckLog;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.CheckLog ON;
INSERT INTO pontaj_cx.dbo.CheckLog (Logid, Userid, CheckTime, CheckType, Sensorid, WorkType, AttFlag, OPFlag, Whys, OPname, DTime)
SELECT Logid, Userid, CheckTime, CAST(CASE When CheckType = 'I' THEN 0 When CheckType = 'O' THEN 1 ELSE CheckType END AS INT) AS CheckType, Sensorid, '', '', OPFlag, Whys, OPname, DTime FROM pontaj.dbo.CheckLog;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.CheckLog OFF;

TRUNCATE TABLE pontaj_cx.dbo.DefineField;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.DefineField ON;
INSERT INTO pontaj_cx.dbo.DefineField (FieldId, FieldName, FieldValue)
SELECT FieldId, FieldName, FieldValue FROM pontaj.dbo.DefineField;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.DefineField OFF;

TRUNCATE TABLE pontaj_cx.dbo.Dept;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.Dept ON;
INSERT INTO pontaj_cx.dbo.Dept (Deptid, DeptName, SupDeptid)
SELECT Deptid, DeptName, SupDeptid FROM pontaj.dbo.Dept;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.Dept OFF;

TRUNCATE TABLE pontaj_cx.dbo.FingerClient;
INSERT INTO pontaj_cx.dbo.FingerClient (Clientid, ClientName, Linkmode, IPaddress, ClientNumber, Baudrate, RecStatus, Floorid, MachineType, DeviceType, CommPWD, CommPort, deviceflag, timezone)
SELECT Clientid, ClientName, Linkmode, IPaddress, ClientNumber, Baudrate, RecStatus, Floorid, MachineType, DeviceType, CommPWD, CommPort, deviceflag, timezone FROM pontaj.dbo.FingerClient;

TRUNCATE TABLE pontaj_cx.dbo.Holiday;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.Holiday ON;
INSERT INTO pontaj_cx.dbo.Holiday (Holidayid, Name, BDate, Days)
SELECT Holidayid, Name, BDate, Days FROM pontaj.dbo.Holiday;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.Holiday OFF;

TRUNCATE TABLE pontaj_cx.dbo.LeaveClass;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.LeaveClass ON;
INSERT INTO pontaj_cx.dbo.LeaveClass (Classid, Classname, ViewColor, Showas)
SELECT Classid, Classname, ViewColor, Showas FROM pontaj.dbo.LeaveClass;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.LeaveClass OFF;

TRUNCATE TABLE pontaj_cx.dbo.OPLog;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.OPLog ON;
INSERT INTO pontaj_cx.dbo.OPLog (Logid, OPid, Optime, OPlog)
SELECT Logid, OPid, Optime, OPlog FROM pontaj.dbo.OPLog;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.OPLog OFF;

TRUNCATE TABLE pontaj_cx.dbo.Schedule;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.Schedule ON;
INSERT INTO pontaj_cx.dbo.Schedule (Schid, Schname, Cycles, Units, IsDefault)
SELECT Schid, Schname, Cycles, Units, AutoClass FROM pontaj.dbo.Schedule;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.Schedule OFF;

TRUNCATE TABLE pontaj_cx.dbo.SchTime;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.SchTime ON;
INSERT INTO pontaj_cx.dbo.SchTime (Schid, BeginDay, Timeid)
SELECT Schid, BeginDay, Timeid FROM pontaj.dbo.SchTime;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.SchTime OFF;

TRUNCATE TABLE pontaj_cx.dbo.TimeTable;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.TimeTable ON;
INSERT INTO pontaj_cx.dbo.TimeTable (Timeid, Timename, Intime, Outtime, BIntime, EIntime, BOuttime, EOuttime, Latetime, Leavetime, WorkDays, Longtime, MustIn, MustOut, IsFreeTime, IsOverTime)
SELECT Timeid, Timename, Intime, Outtime, BIntime, EIntime, BOuttime, EOuttime, Latetime, Leavetime, WorkDays, Longtime, MustIn, MustOut, IsFreeTime, IsOverTime FROM pontaj.dbo.TimeTable;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.TimeTable OFF;

TRUNCATE TABLE pontaj_cx.dbo.Userinfo;
INSERT INTO pontaj_cx.dbo.Userinfo (Userid, UserCode, Name, Sex, Pwd, Deptid, Nation, Birthday, EmployDate, Telephone, Duty, NativePlace, IDCard, Address, Mobile, Educated, Polity, Specialty, IsAtt, Isovertime, Isrest, Remark, MgFlag, CardNum, Picture, UserFlag, Groupid, ClassFlag)
SELECT Userid, Userid, Name, Sex, Pwd, Deptid, Nation, Brithday, EmployDate, Telephone, Duty, NativePlace, IDCard, Address, Mobile, Educated, Polity, Specialty, IsAtt, Isovertime, Isrest, Remark, MgFlag, Cardnum, Picture, UserFlag, Groupid, 1 FROM pontaj.dbo.Userinfo;

TRUNCATE TABLE pontaj_cx.dbo.UserLeave;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.UserLeave ON;
INSERT INTO pontaj_cx.dbo.UserLeave (Lsh, Userid, BeginTime, EndTime, LeaveClassid, Whys)
SELECT Lsh, Userid, BeginTime, EndTime, LeaveClassid, Whys FROM pontaj.dbo.UserLeave;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.UserLeave OFF;

TRUNCATE TABLE pontaj_cx.dbo.UserPower;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.UserPower ON;
INSERT INTO pontaj_cx.dbo.UserPower (Logid, Userid, ClientNumber, PowerFlag)
SELECT Logid, Userid, ClientNumber, PowerFlag FROM pontaj.dbo.UserPower;
SET IDENTITY_INSERT pontaj_cx.dbo.UserPower OFF;

TRUNCATE TABLE pontaj_cx.dbo.UserShift;
INSERT INTO pontaj_cx.dbo.UserShift (Userid, Schid, BeginDate, EndDate)
SELECT Userid, Schid, BeginDate, EndDate FROM pontaj.dbo.UserShift;

Pentru acces deplin asupra tuturor elementelor se porneste programul, iar din meniul Settings > Administrators se bifeaza toate elementele apoi se apasa butonul Apply.

Pentru autentificarea in program se foloseste utilizatorul ADMIN si fara parola.

Toate configuratiile de la momentul primei rulari, precum si stabilirea sau resetarea parolei de administrator pot fi efectuate oricand din aplicatie.