Instalare si configurare memcached si memcache

Instalare si configurare memcached si memcache

Memcached este un mecanism de stocare a informatiei sub forma unei perechi (cheie:valoare) in memoria RAM, reducand prin aceasta accesul la disk sau executarea unor interogari asupra unei baze de date. Memcached este distribuit gratuit si poate rula pe diverse sisteme de operare cum sunt Linux, Windows sau Mac OS.

Instalarea si configurarea memcached sunt destul de simple. Pentru utilizare, intr-un scenariu obisnuit (server Linux, Apache, MySQL, Php) sunt necesare 2 pachete software:

 • memcached (serviciul memcached)
 • php-pecl-memcache (extensia php care faciliteaza comunicarea cu serviciul memcached).

Instalare

# yum install memcached php-pecl-memcache

Configurare

In cazul unui server CentOS fisierul de configurare se afla la locatia /etc/sysconfig/memcached

PORT="11211"
USER="memcached"
MAXCONN="1024"
CACHESIZE="512"
OPTIONS="-l 127.0.0.1"

Pornire serviciu

Pentru pornirea automata a serviciului la incarcarea sistemului de operare:

# chkconfig memcached on
# service memcached start

Daca se doreste pornirea serviciul ca si daemon, acest lucru se realizeaza folosind comanda:

# memcached -d -m 512 -u memcached -l 127.0.0.1

Vizualizare elemente memorate

# memcached-tool 127.0.0.1:11211

# Item_Size Max_age  Pages  Count  Full? Evicted Evict_Time OOM
 1   96B   4426s    1    2   no    0    0  0
21   8.7K   3675s    1    2   no    0    0  0
29  51.7K   3963s    1    1   no    0    0  0
33  126.3K   3893s    1    1   no    0    0  0

Vizualizare statistici

# memcached-tool 127.0.0.1:11211 stats

#127.0.0.1:11211  Field    Value
     accepting_conns      1
        auth_cmds      0
       auth_errors      0
          bytes    8601
       bytes_read    8560
      bytes_written    2810
       cas_badval      0
        cas_hits      0
       cas_misses      0
        cmd_flush      0
         cmd_get      4
         cmd_set      3
       conn_yields      0
  connection_structures     14
    curr_connections     12
       curr_items      3
        decr_hits      0
       decr_misses      0
       delete_hits      0
      delete_misses      0
        evictions      0
        get_hits      2
       get_misses      2
        incr_hits      0
       incr_misses      0
     limit_maxbytes  134217728
   listen_disabled_num      0
           pid    13095
      pointer_size     64
      rusage_system  0.056991
       rusage_user  0.023996
         threads      4
          time 1440147170
    total_connections     890
       total_items      3
         uptime    2273
         version    1.4.4

Utilizare:

$memcache = new Memcached();
$memcache_available = $memcache->connect('127.0.0.1', 11211);

$query = "SELECT * FROM visitors WHERE first_name='Lorand' AND last_name = 'Szekely';";
$mc_key = md5($query);
$mc_result = $memcache->get($mc_key);
if ($mc_result) {
  $first_name = $mc_result['first_name'];
  $last_name = $mc_result['last_name'];
}
else {
  //Ruleaza interogarea in baza de date
  $result = mysql_query($query);
  $row = mysql_fetch_array($result);
  $memcache->set($mc_key, $row, false, 60*60); //stocheaza rezultatul pentru o ora (3600 sec)
}

Pentru a verifica daca clasa Memcache este instalata in PHP, inainte de a crea obiectul $memcache, se poate folosi secventa:

if(class_exists('Memcache')){
  // Memcache is enabled.
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *