Instalare Plesk 12 pe un server CentOS 7

Partitionare recomandata pentru Plesk

Partitiile si dimensiunile acestora sunt stabilite in functie de recomandarile Plesk si recomandarile CentOS, pe un harddisk cu capacitatea de 500GB. Sistemul CentOS 7 a fost instalat cu profilul Minimal install.

/swap = 4GB
/boot = 500MB
/ (root) = 15-20GB
/tmp = 3-5GB (min 3GB)
/var = restul

Configurare/Pregatire instalare

Hostname: web.example.com
IP fix: 192.168.2.7

Dezactivare SELINUX:

In fisierul /etc/selinux/config  se efectueaza modificarea:

SELINUX=disabled

Oprire si dezactivare serviciu firewalld:

[root@web tmp]# systemctl stop firewalld
[root@web tmp]# systemctl mask firewalld

Instalare serviciu iptables:

[root@web tmp]# yum install iptables-services

Activare serviciu iptables:

[root@web tmp]# systemctl enable iptables

Generare/salvare fisier configuratie iptables:

[root@web tmp]# service iptables save

Acest fisier se poate edita pentru a deschide anumite porturi,

-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 21 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8443 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8447 -j ACCEPT

dupa care serviciul iptables trebuie restartat:

[root@web tmp]# service iptables restart

Instalare diverse utilitare:

[root@web tmp]# yum install wget mc gcc php-devel

Dupa ce toate setarile au fost efectuate este recomandat sa fie restartat si server-ul inainte de pornirea instalarii Plesk. Asadar:

[root@web tmp]# reboot

Instalare

[root@web tmp]# wget http://autoinstall.plesk.com/plesk-installer
[root@web tmp]# sh ./plesk-installer

Daca, in schimb, se doreste instalarea din interfata web se va rula comanda:

[root@web tmp]# ./plesk-installer --web-interface

apoi se va deschide in browser adresa https://ip-address:8447.

Daca instalarea se opreste cu eroarea ca psa-mod_fcgid intra in conflict cu mod_fcgid, atunci trebuie dezinstalat mod_fcgid (conform http://kb.sp.parallels.com/en/116134), dupa care se reporneste manual instalarea:

[root@web tmp]# yum remove mod_fcgid
[root@web tmp]# sh ./plesk-installer

Documentatia Plesk:
http://download1.parallels.com/Plesk/PP12/12.0/Doc/en-US/online/plesk-installation-upgrade-migration-guide/index.htm?fileName=65780.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *