Verificare listare in baza de date anti-spam

Pentru a verifica daca o anumita adresa IP sau domeniu este listat intr-o baza de date antispam se pot utiliza urmatoarele instrumente care ofera informatii din mai multe astfel de baze de date: http://whatismyipaddress.com/blacklist-check http://www.blacklistalert.org/ http://mail-blacklist-checker.online-domain-tools.com/ http://www.dnsbl.info/dnsbl-database-check.php http://multirbl.valli.org/lookup http://mailboxtools.com/tools/blc.aspx http://mxtoolbox.com/blacklists.aspx